Laupäev Mai 28

1. klasside info

Tei, 26.Apr.2016 19:38
Tallinna Kunstigümnaasiumis 01.09.2016 õppetööd alustada soovivatel õpilastel on võimalik valida järgmiste 1. klasside vahel.

1a - keelekümblusklass.
Sellesse klassi ootame vene või muu kodukeelega õpilasi. Esimesest päevast alates toimub õppetöö ainult eesti keeles, on mänguline ja arvestab õpilase keele arengu tempoga. Teise klassi jaanuarist lisandub vene keele õpe emakeelna. Kolmandas klassis algavad inglise keele tunnid.  

1b - kunstiklass
Selles klassis on neli kunstitundi nädalas sh 2 tarbekunsti ja 2 kunsti. Kunstiained on tihedalt lõimitud teiste ainevaldkondadega (eesti keel, matemaatika jne).

1c - inglise keele osalise keelekümblusega klass 
Sellesse klassi ootame eesti kodukeelega õpilasi. Õppetöö toimub vastavalt riiklikule õppekavale, kuid loodusõpetuse, kunsti- ja tarbekunsti tunnid toimuvad esimesest päevast alates inglise keeles. Inglisekeelsete tundide teemad on lõimitud teiste õppeainetega. Inglise keele õpe on mänguline ja arvestab teise keele arengu tempoga. 

Kõikides esimestes klassides hinnatakse õpilaste arengut sõnaliselt ehk numbrilisi hindeid ei panda. Muusika tunnis õpivad kõik õpilased flööti mängima (vajalik oma pilli olemasolu ~15 eurot). Iga päev on soovituslik lugema õppimisele või klassivälisele lugemisele kulutada 20 minutit. 

Kõigest täpsemalt juba 14. juunil kell 17:00 1.klasside koosolekul.

Täpsemat infot saate Mari-Liis Sultsilt või Piret Pilvikult.
E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud       E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud  

Artikkel algatuse Huvitav Kool poolt.

Tei, 26.Apr.2016 19:32

Haridus- ja Teadusministeeriumi algatus Huvitav Kool ja Õpetajate Leht avaldas mõned mõtted meie direktorilt.

Mõnusat lugemist! 

 

http://opleht.ee/32878-tallinna-kunstigumnaasiumi-direktor-mari-liis-sults-soovin-et-keelekumblusmeetodid-jouaksid-ka-eesti-kodukeelega-opilasteni/

 

Põhja-Tallinna lauluvõistlus SILLER

Kol, 24.Veb.2016 13:41
Kalamaja Põhikoolis toimunud Põhja-Tallinna lauluvõistlusel "Siller" saavutas meie kooli 2.A klassi õpilane Melita Timoščuka lauluga "Saatke meile meile" nooremas vanuseastmes 2.koha. 
 
11-13 aastaste vanuserühmas saavutas Stella Hanst II koha ja 14-19 vanuserühmas saavutas Piia-Liis Piiskoppel samuti II koha. Õpilasi saatis G.Otsa kooli suurepärane saatebänd. 
 
Õnnitleme võitjaid ning täname kõiki lauljaid ja neid juhendanud muusikaõpetajaid Anne Luukast ja Anastassija Villemsoni. 
Esm, 29.Det.2008 03:00

Vastuvõtt 1. klassi 

Tallinna Kunstigümnaasium avab 01.09.2016 kolm esimest klassi.
 
1a keelekümblusklass (muu kodukeelega lastele) 
1b tarbekunsti klass (eesti kodukeelega lastele)
1c inglise-eesti keelekümblusklass (eesti kodukeelega lastele)

1 ETAPP 01.03.2016 - 15.03.2016 saab kirjutada avaldusi Tallinna Haridusametile oma kooli eelistuse kohta. Seda saab teha portaalis www.ekool.ee või minna kohale ja esitada paberkandjal Tallinna Haridusametisse, Estonia pst 5. 
2 ETAPP
Hiljemalt 25. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressi. See ei pruugi olla see kool, kuhu soovite minna. 
3ETAPP
Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte.
Te võite vastata eitavalt ning öelda, kuhu kooli soovite minna. See kool ei saa olla kool, kuhu peab tegema katseid. 
4 ETAPP
Alates 15. juunist saavad kõik soovijad esitada vabadele kohtadele taotlusi otse koolidele. 
Võtame vastu kõik soovijad üle Tallinna või väljaspool Tallinnat vabade kohtade olemasolul. 
 
Kui olete mõne etapi maha maganud, siis võtke ühendust meiega ja leiame koos lahenduse. Ühendust võtta põhikooli õppealajuhataja Piret Pilvikuga, 6616-917, E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud
 
 
Vastuvõtt 10. klass
 
Tallinna Kunstigümnaasium avab 01.09.2016 ühe 10. klassi lennu (80 õpilast) spetsialiseerumisvõimalusega meedia ja tarbekunsti suunale.
 
Korduskatsed 10. Klassi   astumiseks toimuvad 26. mail 2016  kell 14:00
Katsetele ootame ka 11. ning 12. klassi tulla soovijaid. 
EELREGISTREERIMIST EI TOIMU. 

Tarbekunsti õppesuunale kandideerimiseks tuleb sooritada praktiline ülesanne.

Kaasa võtta 9.klassi klassitunnistuse koopia (see jääb kooli) ja kui on siis ka oma tööde portfoolio. 

Praktilise ülesande teema: NATÜÜRMORT KATTEVÄRVIDEGA
Töövahendid: kaasa võtta A2/A3 joonistuspaber või maalialus ja kattevärvid(guaššvärvid, akrüülvärvid, õlivärvid). Samuti pintslid, maalilaused ja vajadusel puhastusvahendid.  

Meedia  õppesuunale kandideerimiseks tuleb sooritada praktiline ülesanne.
Kaasa võtta 9.klassi klassitunnistuse koopia (see jääb kooli) ja kui on siis ka oma tööde portfoolio. 

Praktilise ülesande teema: PLAKATREKLAAMI KOOSTAMINE
Töövahendid: kaasa võtta A2/A3 joonistuspaber  ja kattevärvid (guaššvärvid, akrüülvärvid, pintslid või pliiatsid).

Lisainfo gümnaasiumi astumiseks: Krista Grau, gümnaasiumi õppealajuhataja, 6616-917,  E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud  
 
 
 
Vastuvõtt 2016/2017 Eelkooli
Ootame eelkooli registreerijaid avaldusi kirjutama kooli 30.05.2016 - 20.06.2016 igal tööpäeval kella 9:00 - 15:00 kantseleis. 

Eelkool alustab 01.10.2016 komplekteerime kolm rühma E 15:30 - 17:15 (eesti emakeelega laste rühm) 
T 16:30 - 18:15 (muu emakeelega laste rühm)  ja K  8:00 - 9:50 (segarühm).

Kuutasu on 30 eurot, millest 15 eurot on kohatasu (tuleb alati tasuda) ja teine 15 eurot muutub vastavalt kohalkäimistele. Lapsevanemaga sõlmitakse leping. 


Tallinna Kunstigümnaasium kiidab

Esm, 01.Veb.2016 00:00
Tallinna Kunstigümnaasium kiidab 3. õppeveerandil ainult väga headele tulemustele õppinud õpilasi.
Hea töö!

http://koplikool.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=250&Itemid=125

Leht 1 - 10

Sisu vaatamiste loend : 378003