Kolmapäev Jul 08

Tallinna kunstigümnaasiumi direktoriks saab Mari-Liis Sults

Nel, 28.Mai.2015 13:19

Tallinna linnavalitsus kinnitas kolmapäeval Tallinna kunstigümnaasiumi direktoriks Mari-Liis Sultsi. 

1.klassi vastuvõtt

Tei, 28.Apr.2015 13:23

Koolikohta 1.klassi astumiseks  saab kinnitada kuni 10.06.2015

1. klassi astujatelt ootame järgmisi dokumente:

  • taotlus (täidetakse kohapeal)
  • lapse sünnitunnistuse koopia
  • koopia vanema dokumendist
  • tervisekaart
  • koolivalmiduse kaart (selle olemasolul)
  • pilt õpilaspiletile

Koosolek 1.klassi astuvate laste vanematele toimub 15. juunil kell 17.00.

Eelkooli info

Nel, 28.Mai.2015 13:16

vanapaber

Reede, 08.Mai.2015 12:23

Hoiame koos keskkonda ning seetõttu osalesime New Ecological Solutions OÜ poolt korraldataval Harjumaa vanapaberi kogumise võistlusel. Selle käigus korrastasime kooli raamatukogu ning õpilastel oli võimalus oma panus anda vanapaberit kodust tuues. Täname kõiki õpilasi ja õpetajaid, kes olid väga suureks abiks ürituse õnnestumisel. Kokku saime kogutud 3609 kg.

Õpioskuste võistlus

Nel, 30.Apr.2015 12:32
Esmakordselt toimus 28. aprillil 2015 Tallinna Kunstigümnaasiumis ülelinnaline keelekümblusklasside õpioskuste võistlus „Oskan õppida!“


Lõimitud aine- ja keeleõppe kuu raames korraldasime Tallinna Kunstigümnaasiumi keelekümblusmeeskonnaga niisuguse võistluse, kuna keelekümblusklasside õpilastel puudus võimalus omavahel võistlemiseks. Võistlus toimus kahes vanusegrupis - 1.-3. klassid ja 4.-6. klassid ning meie eesmärk ei olnud teada saada õpilaste ainealaseid teadmisi, vaid tahtsime näha, kuidas nad igapäevastes situatsioonides toime tulevad ning probleemidele lahendusi leida oskavad. Ülesandeid oli väga erinevatest ainevaldkondadest ja nende lahendamiseks oli vaja kasutada erinevaid õpioskuseid.

Võistluse korraldamiseks  taotlesime toetust Tallinna Haridusameti MTÜ komisjonist. Sealt saime toetuse auhindade soetamiseks ning ülejäänud ürituse korraldamisega seotud kulud kandis MTÜ Pisipesa Mängukool.

Meie suureks üllatuseks osalesid kõik 14 kutsutud koolid ning võistlusel osales kahes vanusegrupis kokku 16 5-liikmelist võistkonda. See oli meile tõestuseks, et niisugust võistlust on väga vaja ja olime rõõmsad, et see osutus nii populaarseks.

Võistluse ajal toimus kõikidele õpilasi saatnud õpetajatele seminar „Õpetamise diferentseerimine keelekümblusklassis“.

Kõik võistluse ülesanded on saadaval Tallinna Kunstigümnaasiumi koduleheküljelt ning samuti on seal näha ka võistluse paremusjärjestus ja fotogalerii. Täname kõiki osalejaid ning õpetajaid, kes võtsid vaevaks oma õpilastega võistlusel osaleda. Samuti täname Tallinna Kunstigümnaasiumi keelekümblusmeeskonda, kes oli teinud suurepärase ettevalmistustöö ning Tallinna Haridusametit ja MTÜ Pisipesa Mängukooli toetuse eest ürituse korraldamiseks.


Leht 1 - 8

Sisu vaatamiste loend : 296826