Esmaspäev Jan 16

Projektipäevadele registreerimine

Reede, 09.Det.2016 06:25

Projektipäevadele registreerimine

Head lapsed ja lapsevanemad Tallinna Kunstigümnaasiumis toimuvad taaskord projektipäevad 11.01 - 13.01.2017

Projektipäevad on õppetöö osa, mis tähendab seda, et see on see aeg õppetööst, kui õpilane saab valida endale erinevate projektide hulgast meeldivaima ja tegeleda sellega süvendatult kolm päeva. Kolmanda päeva lõpus saab õpilane esitleda valminud tulemust või kirjeldada läbitud õppeprotsessi.

Projektipäevade käigus arendavad õpilased erinevaid pädevusi nt ettevõtlikuspädevus, suhtlemispädevus, enesemääratluspädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus jne., mille arendamine võib igapäevases klassiruumi töös jääda märkamata.

Registreerimise vormi projektidesse leiab siit.

Registreerimine toimub 9.01.2017 kuni 21:00

Need, kes ei jõua registreeruda õigeaegselt saavad teada oma grupi 11.01 kooli tulles. 
Head registreerimist!

Uus tunniplaan

Reede, 06.Jan.2017 15:09

Esmaspäevast 9.jaanuarist 2017 on meil uus tunniplaan. Seoses tehnilise probleemiga ei saa me hetkel uuendada tunniplaani kodulehel oleva päevakava lingi alt. Laadime siia üles kõikide klasside tunniplaanidest koopiad ning loodame, et leiate vajaliku info. Juhul, kui midagi jääb arusaamatuks, siis tunniplaaniga seotud küsimused võib saata aadressile E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

Vabandame ning loodame probleemi võimalikult kiiresti lahendada.

1.A  1.B  1.C  1.K  2.A  2.B  2.V  2.Ü  3.A  3.B  3.C  4.A  4.B  4.K  4.V  4.Ü  5.A  5.B  5.C

6.A  6.B  6.V  6.Ü  7.A  7.B  8.B  8.Ü  9.B  9.V  10  11  12

Digimõte 2016

Püh, 30.Okt.2016 07:50

Tallinna Kunstigümnaasium võitis Tallinna haridusameti konkursi “Digimõte 2016” projektiga “Loodusmustrid muusikas” ning hakkab põhikooli 3. astmes läbi viima innovaatilist lõimitud õpet, mis ühendab muusika, tehnoloogia, loodusteadused ja inimeseõpetuse. Kool võtab Eestis esmakordselt üldhariduses kasutusele Islandi muusiku Björk´i eestvedamisel välja töötatud 10 äppi, mis ühendavad muusika, looduse, tehnoloogia ning loovuse (BIOPHILIA).

Lisaks on planeeritud koostöös Energia Avastuskeskusega välja töötada õpituba „Muusika ja füüsika“ kõikidele koolidele. Õpituba avatakse külastajatele 1. veebruar 2017. Lõimitud aineõpetus on plaanis juurutada õppekavasse ja rakendada põhikooli III kooliastmes 1. septembrist 2017. Nordeni ehk Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse kaudu soovib kool liituda Põhjamaade BIOPHILIA võrgustikuga.

Loe lisa

Muudatused Tallinna Kunstigümnaasiumi õppekorralduses

Kol, 28.Sep.2016 12:53

  • Tallinna Kunstigümnaasium on koolikellata! Loe täpsemalt siit!
  • Kunstigümnaasiumi päevakava kellaajad on muutunud. Päeva keskel on 40. minutiline õuevahetund ja tunnid algavad 8:15, esimestel klassidel 8:30. Loe täpsemalt siit!
  • Läksime veeranditelt üle trimestritele. Sel õppeaastal on viimast korda neli koolivaheaega. Loe täpsemalt siit!
  • 2016/2017 õppeaastal ja hiljem oma õpinguid 1. klassis alustanud õpilasi hinnatakse sõnaliselt kuni 3. klassi lõpuni. Numbrilisi hindeid hakkavad õpilased saama 4. klassis. Loe täpsemalt siit!
  • Alustas uus klassitüüp inglise/eesti osalise keelekümblusega klass eesti kodukeelega õpilastele. Loe täpsemalt siit!
  • 4.-6. klasside õpilased alustasid lugemisprojektiga „Loen 20 minutit iga päev!“. Loe täpsemalt siit!
  • Puudumiste ja hilinemise põhimõtted põhikoolis ja gümnaasiumis. Loe täpsemalt siit!

Pikapäevarühm

Tei, 26.Apr.2016 19:38

Tallinna Kunstigümnaasium avab tasulise pikapäevarühma. Pikapäevarühm toimub väikeses majas, mis asub kooli territooriumil.

05.09 - 09.09 saavad avaldusi esitada 1. klasside lapsevanemad.

Alates 12.09 ootame avaldusi 2. - 4. klasside lapsevanematelt.

Rühma tunnihind on 0,92€ tund ehk orienteeruvalt 3,68€ päevas. Hinna on kehtestanud Tallinna Haridusamet. Rühmas võib olla terve nädala või ainult mõnel kindlal nädalapäeval. Tasu arvestamisel saab valida kolme kellaaja vahel 12:30 - 16:30 (4 tundi); 12:30 - 14:30 (2 tundi), 14:30 - 16:30 (2 tundi) Kui õpilane on pikapäevarühmas kuni 16:30 peab ta täiendavalt sööma. Toiduraha maksumus on 1,34€ päev. Lapsed söövad 14:15.

Pikapäevarühma avalduse saab küsida klassijuhataja käest.

Täidetud avaldus viia pikapäevarühma õpetaja kätte esimesel pikapäevarühma päeval.

Lapsevanemaga sõlmitakse leping.

Loe lisa.

Leht 1 - 10

Sisu vaatamiste loend : 395817